Aktiviti Sepanjang Tahun..

BULETIN TERKINI:

DARI MEJA KPM:

Sep 26, 2011

PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN GURU MATA PELAJARAN (CONTOH)


LAMPIRAN ‘A’
                                                                  PENETAPAN SASARAN KERJA TAHUNAN GURU MATA PELAJARAN (CONTOH)
Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan penunjuk prestasinya)
BIL
AKTIVITI/PROJEK/KETERANGAN
PETUNJUK PRESTASI
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
SASARAN KERJA
(Berdasarkan penunjuk prestasi)
PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tahun mana yang berkaitan)
ULASAN
1

Menyediakan Rancangan Mengajar Tahunan 2012
(Guru Sains Tingkatan 4BA, 4CA dan DA
Rancangan Mengajar Tahunan untuk 3 kelas Ting. 4 M/P sains mengikut huraian dan sukatan mata pelajaran dan format ditetapkan Panitia sains.

%lulus PPP1(mac) 2011=83.33%

Minggu pertama bulan januari, 2011


% lulus Pep. Penggal 2 2011 = 23%

% PMR 2012= 50%

%lulus pep. Percubaan 81.82%
2

Menyediakan Rancangan Mengajar Harian
Rancangan Mengajar Harian untuk 3 kelas Ting. 4 M/P Sains mengikut format dari KPM
Januari – November 2012


3

Menyediakan Kertas Soalan Ujian dan Peperiksaan
2 Ujian dan 2 Peperiksaan
4 kali setahun


4
Menyediakan Latihan dan Nota untuk P&P
2 bulan sekali
Januari – November 20125
Menyemak Buku Latihan dan Nota P&P
Setiap bulan
Januari – November 20126

Memberikan latihan karangan dan menyemaknya sekali seminggu
1 kali seminggu
Januari – Oktober 2012


7
Membuat Laporan Amali PEKA sains
2 kali sepenggal
Januari – Oktober 2011


8
Menyemak kertas ujian dan peperiksaan
2 ujian dan 2 peperiksaan
4 kali setahun


9
Membuat analisis item ujian dan peperiksaan
2 ujian dan 2 peperiksaan
4 kali setahun


10
Membuat post mortem ujian dan peperiksaan
2 ujian dan 2 peperiksaan
4 kali setahun


11
Membuat tindaksusul ke atas post mortem
2 ujian dan 2 peperiksaan
4 kali setahun


12
Membuat Ulangkaji Berfokus
4 kelas Ting.5
Ogos – Oktober 2012


13
Kelas Pemulihan untuk Kump.HALUS
Kumpulan Halus dari 4 Kelas Ting.5
Mac – Oktober 2012


14
Kelas Pengayaan untuk Kump. Cemerlang
Kumpulan Cemerlang dari  4 Kelas Ting.5
April – Oktober 2012


15
Kelab Bahasa Inggeris: Penasihat Kelab
1 jam seminggu dan aktiviti bulan bahasa
Januari – Ogos 2012


16
Permainan Bola Tampar: Penasihat Persatuan
1 jam seminggu dan aktiviti Sukan Tahunan
Januari – Ogos 2012


17
Membuat Latihan Pertandingan: Bahas Bahasa Inggeris
2 kali semingggu
Januari – Jun 2012


18
Membuat Latihan Pertandingan: Public Speaking
1 kali seminggu
Januari – Jun 2012


19
AJK PIBG
Menghadiri mesyuarat PIBG dan menjalankan aktiviti PIBG
Januari – Oktober 2012


20
Pembantu Guru Pusat Sumber Sekolah
Membantu Penyelaras PSS
Januari – Oktober 2012
………………………………………………………….                                                                                                                     ……………………………………………………….
 Tandatangan PYD                                                                                                                                                            Tandatangan PPP

Nama:…………………………………………………………                                                                                                         Nama:……………………………………………………………..

Tarikh:………………………………………………………..                                                                                                          Tarikh:……………………………………………………………..


No comments:

Post a Comment

class="fb-like" data-href="www.smkkemena.blogspot.com" data-send="true" data-width="450" data-show-faces="true">