Aktiviti Sepanjang Tahun..

BULETIN TERKINI:

DARI MEJA KPM:

HAL EHWAL MURID

OLEH AFFEZULL

ENROLMEN FEBRUARI 2012
TING LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1A 13 25 38
1B 14 24 38
1C 15 22 37
1D 21 16 37
1E 22 16 38
1F 23 15 38
1G 26 12 38
2A 15 19 34
2B 11 23 34
2C 23 13 36
2D 20 17 37
2E 21 15 36
2F 16 10 26
2G 30 3 33
3A 11 20 31
3B 13 22 35
3C 21 17 38
3D 24 14 38
3E 24 13 37
4SC1 6 15 21
4A 16 19 35
4B 25 13 38
4C 23 12 35
5SC1 9 16 25
5A 19 18 37
5B 18 10 28
5C 19 8 27
JUMLAH 498 427 925
TING LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 134 130 264
2 136 100 236
3 93 86 179
4 70 59 129
5 65 52 117
JUMLAH 498 427 925