Aktiviti Sepanjang Tahun..

BULETIN TERKINI:

DARI MEJA KPM:

AKADEMIK

OLEH AFFEZULL

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2012

Kumpulan B
Penggal    I
Hari Persekolahan                   04.01.2012 – 31.01.2012  (20 hari)
Hari Persekolahan                   01.02.2012 – 29.02.2012  (21 hari)
Hari Persekolahan                   01.03.2012 – 09.03.2012  (7 hari)

Cuti Pertengahan Penggal 10.03.2012 – 18.03.2012      (9 hari)

Hari Persekolahan 19.03.2012 – 31.03.2012                     (10 hari)
Hari Persekolahan 01.04.2012 – 30.04.2012                    (21 hari)
Hari Persekolahan 01.05.2012 – 25.05.2012                     (19 hari)

Cuti Pertengahan Tahun 26.05.2012 – 10.06.2012          (16 hari)

Penggal II
Hari Persekolahan 11.06.2012 – 30.06.2012                     (15 hari)
Hari Persekolahan 01.07.2012 – 31.07.2012                     (22 hari)
Hari Persekolahan 01.08.2012 – 17.08.2012                     (13 hari)

Cuti Pertengahan Penggal ke II 18.08.2012 – 26.08.2012 (9 hari)

Hari Persekolahan 27.08.2012 – 30.09.2012                  (25 hari)
Hari Persekolahan 01.10.2012 – 31.10.2012                   (23 hari)
Hari Persekolahan 01.11.2012 – 09.11.2012                    (7 hari)

Cuti Akhir Tahun 10.11.2012 – 01.01.2013                       (53 hari)

Jumlah 290 hari
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 203 hari
Jumlah Hari Cuti Penggal 87 hari


TAKWIM PEPERIKSAAN 2012